Välj en annan sajt
Logo - click for main page
Dubbelkejsardömet Ganvalaan Kungadömet Ganahara Tempelstaten Drottningdömet Valaari Logga in på den skyddade delen
 
     
                   
  Tillbaka

Måttsystem

Måttsystemet i imperiet är standardiserat sedan 8000-talet, då man sammanställde ett nytt system och införde det i handelslagen, eftersom exempelvis 1 mil (omräknat till metersystemet) varierat mellan 6 700-17 350 meter beroende på var i imperiet man befann sig.

Systemet kontrolleras regelbundet av Kanslärerna, ofta i samband med skatteindrivningen. Det är mycket stränga straff för den som ertappas med att fiffla med systemet. Exempelvis bestraffas falska vikter med att en hand huggs av. Vid förfalskning av mynt är det huvudet som åker.

       
       
       
Längdmått      
       
1 mil = 4 fjärdingsväg = 6 000 famnar = 18 000 alnar = 36 000 fot
       
       
Omräkning till metersystemet:
 

1 Mil = 13 000 meter

1 fjärdingsväg = 3 250 meter

1 famn = 2,17 meter (216,7 cm)

1 aln = 72,2 cm

1 fot = 36,1 cm

1 tum = 3,008 cm

       
Övriga längdmått:      
 

1 steg = 1/2 famn = 1,08 cm

1 stenkast = 50 steg

       
upp      
Rymdmått      
       

Torra varor

     
       
1 tunna = 2 spann = 5 skäppor = 8 fjärding = 32 kappar = 56 kannor
       

Omräknat till metersystemet:

1 tunna = 146 liter

1 spann = 73 liter

1 skäppa = 29,2 liter

1 fjärding = 18,25 liter

1 kappe = 4,56 liter

1 kanna = 2,6 liter

Måtten är alltid strukna, dvs. utan råge.

       
upp      
Våta varor      
       

1 tunna = 4 fjärding = 48 kannor = 96 stop
eller
1 fat = 4 ankare = 60 kannor = 120 stop

       

Omräknat till metersystemet:

1 fat = 157 liter

1 tunna = 126 liter

1 fjärding = 31,5 liter

1 ankare = 39,25 liter

1 kanna = 2,625 liter

1 stop = 1,31 liter

1 hin = 0,5 liter

1 ort = 0,082 liter

       
upp      
Viktmått      
       
1 skeppspund = 4 centner = 20 Lispund = 400 skålpund = 6 400 uns =
12 800 lod
       

Omräknat till metersystemet:

1 skeppspund = 170 kg

1 centner = 42,5 kg

1 lispund = 8,5 kg

1 skålpund = 425 gram

1 uns = 26,56 gram

1 lod = 13,28 gram

1 quintin = 3,32 gram

1 ass = 0,048 gram

       
upp      
Ytmått      
       
1 pundland = 4 tunnland = 8 spannland = 32 fjärdringsland =
128 kappeland = 224 kannland
       

Omräknat till metersystemet:

1 pundland = 19 746,4 kvadratmeter = 2 hektar

1 tunnland = 4 936,6 kvadratmeter = 1/2 hektar

1 spannland = 2 468,3 kvadratmeter

1 fjärdringsland = 617 kvadratmeter

1 kappeland = 154,3 kvadratmeter

1 kannland = 88,15 kvadratmeter

       
upp      
       
       
       

 

 
   
               
               
               
               
     
       
Uppdaterad 2007-05-17
       
        e-mail