Välj en annan sajt
Logo - click for main page
Dubbelkejsardömet Ganvalaan Drottningdömet Valaari Tempelstaten Biblioteket Logga in på den skyddade delen
Övrigt
     
                   
  Ganaharas fana
Ganaharas fana
Den femuddiga stjärnan symboliserar de fem riken som utan strid lät sig uppslukas av Ganahara under Tusenårskriget
 

Heraldik

Ganaharas heraldik är liksom samhället i övrigt starkt influerat av det militära.

Riksvapnet är detsamma som kungahusets vapensköld, med en enkel dolk och den kungliga kronan. Värt att notera är att Ganaharas kungakrona är av brons, inte guld. Det kommer sig av att man i början av bronsåldern ansåg brons vara mer värt än guld, och kronan har sedan ärvts genom generationerna. Kronans enda utsmyckning är en stor rubin, som sägs vara en gåva från den falske guden Senactus.

Ganaharas fana kom till någon gång under Tusenårskriget. Det är idag osäkert exakt när den började användas. Fanan har två fält - ett smalt, rektangulärt rött fält på vilket finns riksvapnet, och ett kvadratiskt fält, blåtonat med en gul, femuddig stjärna i centrum. Stjärnans fem uddar står för de fem nationer som frivilligt anslöt sig till Ganahara under Tusenårskriget. Dessa nationer som av fri vilja gav upp sin självständighet hedras på detta sätt av Ganaharas kungahus.

  Ganaharas vapen
Ganaharas vapen
Den kungliga kronan och dolken syboliserar kungahusets makt.
 
           

 

 
               
               
               
               
     
       
Uppdaterad 2007-05-18
       
        e-mail