Välj en annan sajt
Logo - click for main page
Dubbelkejsardömet Ganvalaan Drottningdömet Valaari Tempelstaten Biblioteket Logga in på den skyddade delen
Övrigt
     
                   
  Lugeus' spira
Lugeus' spira - symbol för Lugeus kyrka i Ganahara
 

Religion

Religionen i Ganahara är monoteistisk. Man dyrkar bara en enda gudomlighet, Lugeus. Tidigare var det enligt lag förbjudet att dyrka någon annan gud, men bildandet av Ganvalaan innebar religionsfrihet, varvid lagen togs bort.

Även om det är lagligt att dyrka andra gudar än Lugeus, är det få som gör det i Ganahara. Kyrkan har ett järngrepp om massorna, och mycket få människor har styrkan att bryta med kyrkan.

Det finns i de större städerna åtminstone ett tempel helgat åt Tiranireligionen, så att besökande från andra delar av imperiet ska ha någonstans att bedja. Dessa tempel drabbas med jämna mellanrum av skadegörelse. Kyrkan gör då omedelbart sken av att utreda saken, för att inte stöta sig med den heliga dottern, men egentligen bryr man sig inte om det.

Kyrkan är liksom Ganaharas samhälle i övrigt starkt mansdominerad. Kvinnor tillåts som tempeltjänare, i undantagsfall som lägre präster. Kyrkan styrs av en ärkearám, som varje år reser till Gan Valur för en överläggning med den heliga dottern, en symbolisk handling för att påvisa samarbetet med Tiranireligionen.

     
           

 

 
               
               
               
               
     
       
Uppdaterad 2007-05-18
       
        e-mail