Välj en annan sajt
Logo - click for main page
Dubbelkejsardömet Ganvalaan Drottningdömet Valaari Tempelstaten Biblioteket Logga in på den skyddade delen
Övrigt
     
                   
     

Statsskick

Vad gäller det nuvarande statsskicket i Gahanara hänvisas till statsskicket i Ganvalaan, då Ganahara är en del av imperiet. Nedan beskrivs rikets statsskick som det såg ut innan Ganvalaan bildades.

Autokratisk monarki
Ganahara har sedan grundandet varit en autokratisk monarki, det vill säga all makt ligger hos kungen. Nu är det visserligen omöjligt för en enda person att styra allt i ett så stort rike som Ganahara är, men kungens ord är lag.

Visirer
Med tiden har ett antal visirer utnämnts, för att styra de mer avlägsna områdena av riket, och dessa har för sitt område ansvar för att allt är som det ska vara. Visirerna är skyldiga att med jämna mellanrum rapportera till kungen.

Kungligt råd
Kungen har till sin hjälp ett antal adelsmän som fungerar som rådgivare. De kallas allmänt för det kungliga rådet, men det finns inget officiellt utnämnt kungligt råd.
Rådets uppgift är att råda kungen i olika frågor, men även att ta hand om det tröttande administrativa arbetet.

     
           

 

 
               
               
               
               
     
       
Uppdaterad 2007-05-18
       
        e-mail