Välj en annan sajt
Logo - click for main page
Drottningdömet Valaari Kungadömet Ganahara Tempelstaten Biblioteket Logga in på den skyddade delen
Övrigt
     
                   
     

Gan Valur

Dubbelkejsardömets huvudstad är en av de få städer som inte växt fram med tiden utan planlagts och sedan byggts helt efter planerna.

Byggandet började fem månader efter imperiets grundande år 7461. Staden stod färdig sjutton år senare, efter en i det närmaste ofattbar ansträngning.
Gan Valur har tre huvudgator som strålar ut mot huvudstäderna i Ganahara, Tirani och Valaari. Staden är byggd hierarkiskt, det vill säga ju närmare palatset i centrum av staden, desto rikare invånare. Undantaget är de yttersta delarna av staden, där armén är inkvarterad. Detta är givetvis för stadens försvar, men genom att placera armébarackerna ytterst håller man samtidigt uppsikt över de fattigare delarna av staden.

Palatset

Palatset i Gan Valur är mycket stort. Det har fyra våningar, flera torn och en mycket imponerande entré. Dess storslagenhet är inte ett uttryck för flärd, utan en noga uträknad metod att framkalla respekt hos var och en som närmar sig kejsarparets boning.

Tronsalen rymmer 600 människor utöver hovet, och dess storlek är nödvändig för de ceremonier som enligt lag ska genomföras i salen, bland dem kröningen.

På palatsets förgård finns statyer av berömda kejsare och kejsarinnor. Själva palatset bebos av kejsarparet och deras tjänare. En gästsvit hålls alltid i superbt skick för den heliga dottern.

Runt palatset finns ett stort torg, omgivet av regeringsdepartementen. störst av departementen är Senatspalatset, där Senaten och unionsrådet håller till.

Lika stort som Senatspalatset är templet. Till skillnad från andra städer är Gan Valur förbunden att ha tempel för alla gudar, och även om det finns mindre, lokala tempel runt om i staden är huvudtempel helgat åt samtliga 42 gudar.

De tre huvudgatorna fungerar som naturliga avskiljare, som delar staden i tre delar. Följaktligen finns det ett ganahariskt område, ett tiranskt och ett valaariskt. Varje del styrs av en borgmästare, och de tre borgmästarna lyder direkt under kejsarparet.

 

 

 
       
       
       
               
               
     
       
Uppdaterad 2007-05-17
       
        e-mail