Välj en annan sajt
Logo - click for main page
Drottningdömet Valaari Kungadömet Ganahara Tempelstaten Biblioteket Logga in på den skyddade delen
Övrigt
     
                   
 

Viktiga datum i Ganvalaans historia

7461 Uraeon 12 Vapenvila utlyses av gudarna. Regenterna i rikena Ganahara, Valaari, Méderin och Rhinadi infångas och förs med våld till förhandlingsbordet. De släpps inte fria förrän ett fredsfördrag undertecknats.
   
Lugeon 10 Fördraget om skapandet av Unionsimperiet Ganvalaan undertecknas
   
7462 Furiae 11 Fördraget om skapandet av Unionsimperiet Ganvalaan börjar gälla.
   
Tsi'Mal 01 Ruinerna av staden Valoria jämnas med marken inför byggandet av Gan Valur.
   
Lirae 02 Staden Gan Valur börjar byggas.
   
Vandr 2 Salchor kun Léranji och Driahni La'Serana kröns till Triekhin i huvudtemplet i Gan Zamizz.
   
7464 Mári 01 Triekhin anländer till det nyligen färdiguppförda Kejsarpalatset i Gan Valur. De har tidigare regerat från Gan Zamizz.
   
Eonos 19 Shamara La'Serana kröns åter till drottning av Valaari och Vendron kun Léranji kröns till kung av Ganahara av Triekhin i Gan Valur. Dessa svär som en del av ceremonin trohetsed till Triekhin.
   
7465 Irios 14 Kanalerna som skall sammanbinda Ganaharhavet och Zalmaarfloden med Gan Valur påbörjas.
   
Neae 20 De första bostadskvarteren i Gan Valur står färdiga för inflyttning och människor börjar anlända.
   
7478 Irios 06 Kanalerna som sammanbinder Ganaharhavet och Zalmaarfloden med Gan Valur öppnas för trafik. De döps anspråkslöst till norra och södra kanalen.
   
7479 Antaeon 03 Den kejserliga huvudstaden Gan Valur står fullbordad. Detta firas med en fantastisk karneval som varar i tio dagar.
   
7502 Canareon 18 Irahla Zihrali, Tirani Manaccali Zarini Tla'Arina, härskarinna över Sarea Tirani, avlider vid en ålder av 97 år. Hon begravs i Gan Zamizz. Efter statsbegravningen befaller Triekhin tjugo dagars landssorg för att hedra henne.
   
7510 Eonos 20 Triekh Salchor avlider vid en ålder av 85 år. Tre dagar senare kröns Marcódrin kun Leranji och Amarcia La'Serana till Triekhin av Tla'Arina Talinia Dareni
   
7987 Uraeon 13 Triekhin befinns vara skyldiga till brott mot fördraget och avrättas offentligt på order av den heliga dottern. Den heliga dottern fungerar sedan som Regent till dess att ett nytt kejsarpar är redo att krönas tio månader senare.
   
8702 Iniri 04 En jättelik armé från barbarländerna i norr lyckas slå sig igenom gränsförsvaret, erövrar och lyckas hålla mer än halva provinsen Andoria. De upprättar sitt högkvarter i staden Gan Andoria.
   
8715 Lirae 07-19 Efter att ha expanderat och lagt under sig hela provinsen Andoria, anfaller invasionsarmén Första Provinsen och hotar Gan Valur. I enlighet med fördraget färdas Zan Selkis och Zan Senactus till Första Provinsen för att försvara den. De använder sig av sin dödsbringande magi för att fullständigt utplåna de anfallande styrkorna. Invasionsarmén befäster därefter sina ställningar i provinsen Andoria.
   
8716 Irios 05 Triekhin anländer till Gan Zamizz för ett möte med den heliga dottern. Det är osäkert vad som sägs under detta möte, men två dagar senare marscherar Zanarmén norrut och utplånar vid sin ankomst hela invasionsarmén.
   
8800 Migéae 01 Triekhin befinns vara skyldiga till brott mot fördraget och avrättas offentligt på order av den heliga dottern. Fördraget upphör att gälla.
   
8805 Eonos 17 Fördraget träder åter i kraft när ett nytt kejsarpar kröns.
     
9000-9002   En serie naturkatastrofer drabbar imperiet. Jordbävningar, vulkanutbrott och tidvattenvågor dödar hundratusentals och gör miljoner människor till hemlösa flyktingar. Zanernas samlade krafter lyckades rädda större delen av befolkningen, men imperiet skulle inte återhämta sig på tre hundra år.
     
10127 Antaeon 10 Gan Sandr jämnas med marken i en jättelik, magisk explosion. Orsaken är okänd. Det officiella dödstalet uppgår till 38 471.
     
     
     
     
     
   
   

 

 
   
   
   
               
               
     
       
Uppdaterad 2007-05-17
       
        e-mail