Välj en annan sajt
Logo - click for main page
Drottningdömet Valaari Kungadömet Ganahara Tempelstaten Biblioteket Logga in på den skyddade delen
Övrigt
     
                   
     

Politiska rörelser i Ganvalaan

Det finns många politiska inriktningar i Ganvalaan, de flesta på provinsiell eller till och med på lokal nivå. Det finns egentligen bara två nationella politiska rörelser, Imperialister och Rojalister. Kortfattat kan de två rörelserna beskrivas med följande tabell:

     
       

 

 
           
           
 
 

Rojalister

Imperialister

Statsskick Konstitutionellt kejsardöme.
Kejsardömet ska bestå, men men med hereditär tronföljd. De forna kungliga Husen skall ges med-bestämmanderätt vad gäller lagar och skatteintäkters fördelning.
Autokratiskt Kejsardöme
Allt skall vara som det är, enligt det gällande fördraget.
Religion Fullständig religionsfrihet.
Var och en skall vara fri att välja sin egen tro, inom och utanför den Ganvaaliska statreligionen.
Ganvaaliska statsreligionen med 42 gudar skall vara rådande. Det står var och en fritt att välja sina egna gudar
Ekonomi Den ekonomiska politiken skall som nu styras av fördraget, dvs. varje nation som ingår i imperiet skall styra över sin egen ekonomi. Dock skall insamlade skatter i länderna tillfalla de styrande Husen, och fördelas av dessa. Eventuellt kan en årlig avgift betalas till imperiet för att försörja Triekhin, Senaten m.fl. En statlig ekonomi, med en enda valuta, vars kurs skall fastställas av Triekhin efter råd från Senaten
Lagar Lagar skall stiftas av Senaten i samråd med Triekhin. Brott skall bekämpas och förebyggas av varje nations stående armé, och brottslingar skall dömas av de lokala adelsmännen eller representanter för de styrande Husen, beroende på brottets natur. Lagar skall enligt fördraget stiftas av Triekhin. De skall följas upp av kanslerrådet under överinseende av Senaten. Brott skall bekämpas av den stående armén, som skall föra brottslingar inför länets kansler.
 
               
     
       
Uppdaterad 2007-05-14
       
        e-mail