Välj en annan sajt
Logo - click for main page
Drottningdömet Valaari Kungadömet Ganahara Tempelstaten Biblioteket Logga in på den skyddade delen
Övrigt
     
                   
     

Triekhin

Ganvalaan regeras av en kejsare och en kejsarinna. De delar makten och regerar tillsammans. Ingen av dem har befogenhet att göra något på egen hand - de måste alltid vara överens.

Triekhin är den titulatur som används när man talar om eller tilltalar kejsarparet. Det är ett ord från den gamla språkformen och det betyder just "kejsaren och kejsarinnan", fast med starka övertoner av respekt. SKulle man träffa någon av dem separat används istället Triekh (kejsaren) eller Trierekh (kejsarinnan).

Triekhin består alltid av en dotter av Valaaris drottninghus och en son av Ganaharas kungahus. De väljs officiellt av gudarna men i realiteten av en triad bestående av kungen av Ganahara, drottningen av Valaari och den heliga dottern. Triekhin kröns på livstid, men inte på bådas. När en av dem dör förlorar den andra automatiskt sin titel och ett nytt par utses. Titlarna går alltså inte i arv.

Triekhins ögon är alltid gröna. Detta är ett tecken på att de är utvalda av gudarna att regera. Inga andra människor i riket har gröna ögon, och de utvaldas ögon blir inte gröna förrän de väljs, oftast i femtonårsåldern.

Triekhin innehar den absoluta makten i imperiet. Deras ord är lag.

De nuvarande Triekhin är Salchor kun Lérani och Katrina La'Serana. De har i år regerat under sexton år.

     
       

 

 
           
           
               
               
     
       
Uppdaterad 2007-05-14
       
        e-mail