Nils gift med Margareta                                                                              
                        Bergstedt   Ericsdotter                                                                              
                        ?
 
?                                                                              
                        ?   ?                                                                              
                        Soldat                                                                                  
                        Ödeborg   ?                                                                              
                        Borgås?   ?                                                                              
                        F184   F185                                                                              
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
    Gabriel
gift med
?   Olof gift med Anna       Olof gift med Ellika           Anders gift med Maria   Lars gift med Karin                   Nils gift med Martha       Magnus gift med Kristin?                  
    Abrahamsson   ?   Olofsson   Nilsdotter       Eriksson   Andersdotter           Nilsson 1774 Hansdotter   Olsson
 
Carlsdotter                   Svensson   Olsdotter       Olofsson   Bengtsdotter                  
    ?   ?   ?   ?       1756   1761           1748-08-29   1750   1736   1756                  
?
  1758       ?
 
1756                  
    ?   ?   ?   ?       ?   ?           ?   ?   ?   ?                   ?   ?       före 1792   1795?                  
    ?       ?           ?               ?       ?                       ?           ?                      
    ?   ?   ?   ?       Ödeborg   Färgelanda           Ödeborg   Ödeborg   ?   ?                   ?   ?       ?   ?                  
    ?   ?   ?   ?       ?   ?           Norra Rådane       ?   ?                   ?   ?       ?   ?                  
    F76   F77   F78   F79       F88   F89           F92   F93   F94   F95                   F104   F105       F112   F113                  
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
        Olof gift med Gunilla   Jon gift med Maja           Olof gift med Britta   Erik gift med Anna   Jonas gift med Maria           Sven gift med Christina   Olof gift med Maret           Olof gift med Anna Stina   Sven gift med Britta      
        Bengtsson   Carlsdotter   Gabrielsson   Olsdotter           Lång   Nilsdotter   Olsson   Andersdotter   Andersson
 
Larsdotter      
 
  Olsson 1813-01-06 Larsdotter   Nilsson d.y.   Andersdotter           Öst   Frykman   Nilsson   Olsdotter      
        ?   1786   1758-08-30   1776-05-03           1775-01-12   1778-03-06   1793-10-06   1793-05-02   1777-01-10   1785-06-16           1790-02-02?   1792-03-13   1794-07-20   1799-11-28           1786-06-27   1796-12-??   1779-07-01   1789-04-29      
        ?   ?   ?   ?           ?   ?   ?   ?   ?   ?           ?   ?   ?   ?           ?   ?   ?   ?      
        ?   ?   ?               Soldat       Torpare       ?               ?       ?               torpare       ?          
        ?   ?   Forshälla   Forshälla           Forshälla   Forshälla   Ödeborg   ?   Ödeborg   ?           ?   Ljung   Bäfve   Forshälla           Hjärtum   Nerike   ?   Hjärtum      
        ?   ?   Fjellet   Kiöperöd           ?   ?   Sannerhult   ?   Takan   ?           ?   ?   ?   ?           Stenshult   ?   ?   ?      
        F36   F37   F38   F39           F42   F43   F44   F45   F46   F47           F50   F51   F52   F53           F56   F57   F60   F61      
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                        Hans gift med Anna   Erik gift med Marit   Jonas gift med Kerstin   Anders gift med Maja   Anders gift med? Carolina   Mathias gift med Anna Charlotta   Olaus gift med Anna Britta   Christian gift med Annicka                      
                        Olsson
 
Jonsdotter   Olsson   Jonsdotter   Rost 1830-11-19 Olovsdotter   Eriksson
 
Jonasdotter  
Andersson Åks
 
Svensdotter
  Olsson   Andersdotter   Olsson   Månsdotter   Svensson   Månsdotter                      
                        1799-05-02   1802-11-12   1813-02-25   1799-04-14   1797-02-24   1808-10-01   1824-03-13   1822-12-23   1823-03-25   1814-04-28   1824-02-24   1826-02-04   1823-05-18   1816-05-01   1812-05-02   1816-03-10                      
                        ?   ?   ?   1846-12-12   1872-11-05   1893-11-29   ?   ?   ?   ?   ?   ?   1853-08-18   ?   ?   ?                      
                        ?       ?       Soldat       Arbetare   Piga   ?       ?       Soldat       ?                          
                        ?   ?   ?   Forshälla   Bäfve   Hjärtum   Ödeborg   Ödeborg   Bokenäs   Ljung   Forshälla   Forshälla   intagan   ?   Hjärtum   ?                      
                        ?   ?   ?   Lilla Fjället   ?   Lärsbo   Bröttegården   Taka   ?   Skälläckeröd   Ifvarsbo   ?   Stammen   ?   Westen   Gerdhem                      
                        F16   F17   F18   F19   F20   F21   F22   F23   F24   F25   F26   F27   F28   F29   F30   F31                      
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                        Johannes gift med Anna Cathrina   Fredrik gift med Sofia   Carl gift med Thilda   Olof Johan gift med Anna Charlotta                                      
                                        Hansson 1858 Eriksdotter   Jonason Rost
1870-02-18
Andersdotter  
Andersson
1879-12-19 Mathiasdotter   Olsson 1879-06-09 Kristiansdotter                                      
                                        1832-10-05   1836-02-21   1840-11-19   1844-10-04   1857-05-14   1855-08-15   1852-10-20   1855-10-01                                      
                                        1914-05-17   ?   1917-04-21   1916-03-02   ?   ?   ?   ?                                      
                                        Arrendator   ?   Torpare       Jordtorpare       Husägare                                          
                                        Forshälla   Forshälla   Hjärtum   Ödeborg   Ljung   Forshälla   Stenarsröd   Hjärtum                                      
                                        ?   Lilla Fjället   Getlycke   Rubbestad   ?   ?   Stenbacken   ?                                      
                                        F8   F9   F10   F11   F12   F13   F14   F15                                      
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                Johan gift med Fredrika Sofia   Bror Edvin gift med Hilda Valborg                                              
                                                Johansson 1906-10-19 Fredriksson   Karlsson (Åberg) 1921-05-15 Olsson                                              
                                                1864-01-10
 
1879-03-30  
1888-09-15
  1892-11-30                                              
                                                1928-07-17   ?   ?   ?                                              
                                                (Snickare) Torpare       Jordbrukare                                                  
                                                Forshälla   Hjärtum   ?   Hjärtum                                              
                                        Förnamn       Aspekärr   ?   ?   Stenarsröd                                              
                                        Efternamn       F4   F5   F6   F7                                              
                                      Exempel: Född                                                                  
                                        Död                                                                  
                                        Yrke           Gustav Oskar gift med Emma Viola                                                  
                                        Huvudort           Johansson
 
Karlsson                                                  
                                        Bostadsort           1912-04-25   1922-02-10                                                  
                                        ID-nummer           1979-02-?                                                      
                                                                                                           
                                    Släktträdet uppdaterat: 2011-01-11                                                                  
                                                    F2   F3                                                  
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                      Bo Stefan gift med Laila Birgitta                                                
                                                     
Johansson
  Eriksson                                                
                                                      1955-09-12   1958-04-26                                                
                                                                                                           
                                                          Undersköterska                                                
                                                                                                           
                                                      F1   M1                                                
                                                                                                           
                                                                                                           
                                                      Mikael Alexander                                                    
                                                      Johansson                                                    
                                                      1978-06-01